aanpassen kop berichtnavigatie in WordPress

Als je geen kop wilt boven de berichtnavigatie in je berichten, ga dan naar wordpress/wp-includes/link-template.php
Ergens bij regel 2583 vind je in de functie function _navigation_markup

 

Als je %2$s vervangt door

 

dan is de kop weg, maar is er toch nog wat ruimte tussen het bericht en de navigatie.

LET OP

acties in je bestanden zijn voor je eigen verantwoordelijkheid!


terug naar de top op je webpagina

Zet onderstaande regel op de plaats waar je de knop wilt: in het bestand van de footer van je bericht (bv. content.php) en/of in het bestand van de pagina’s (bv. content-page.php).

<p style="text-align: right;">
<button>
<a href="#">↑ top</a>
</button>
</p>