blogs Nederlands

Frans Lisman heeft een grote belangstelling voor zorgvuldig formuleren

 

de taalprof beantwoordt vragen over grammatica, geeft uitleg en snijdt zelf leuke en interessante grammaticakwesties aan

 

Telegraafjes Johan Koning verzamelt rare, opvallende, creatieve of foute koppen

 

Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) meldpunt waar foto's van onjuist spatiegebruik ingestuurd kunnen worden, verzamelaar heeft zelf een spatiepauze ingelast SOS op Facebook

 

contaminaties zoals 'dat kost duur' (ontstaan uit: 'dat is duur' en 'dat kost veel') en 'opnoteren' (ontstaan uit: 'opschrijven' en 'noteren').

 

Meneer D hield het gefröbel, gefriemel en gefreewheel met taal en woorden niet voor zichzelf, hij postte steeds nieuwe taligheden op zijn blog

 

ik zeg ook maar wat een blog over taal, in de breedste zin van het woord, de bloggers zijn docenten aan de opleiding Media, Informatie en Communicatie van de Hogeschool van Amsterdam